Адрес

 

перелік за видами вимірювань
1   Вимірювань геометричних величин;

                   

1        Автоколіматори усіх типів

2        Антропометри меди3чні

3        Апарати ультразвукові діагностичні

4        Бабки вимірювальні типу ИБ-30 та аналогічні

5        Биттєміри для зубчастих коліс

6        Бруски контрольні

7        Бусолі усіх типів

8        Валики контрольні

9        Вилки лісові

10    Вимірювачі довжини кабелю типу СДК-1 та аналогічні

11    Висотоміри мікрометричні

12    Глибиноміри індикаторні

13    Глибиноміри мікрометричні

14    Голівки вимірювальні важільно-зубчасті

15    Голівки вимірювальні важільно-пружинні усіх типів

16    Голівки оптичні розподільні усіх типів

17    Гоніометри та установки кутомірні усіх типів

18    Датчики вимірювальні інкрементальні

19    Деталі зразки шорсткості поверхні

20    Дефектоскопи ультразвукові, магнітопорошкові та вихреструмові усіх типів

21    Довжиноміри оптичні усіх типів

22    Дротики та ролики усіх типів

23    Евольвентоміри усіх типів

24    Екзаменатори усіх типів

25    Еталони чутливості типів ЭЧК1, ЭЧК2, ЭЧК3

26    Зразки стандартні для капілярної та магнітопорошокової дефектоскопії

27    Зразки стандартні для ультразвукової дефектоскопії, товщинометрії та структороскопії

28    Зразки шорсткості поверхні (порівняння)

29    Зубоміри усіх типів

30    Індикатори багатообертові

31    Індикатори важільно-зубчаcті усіх типів

32    Індикатори годинникового типу

33     

34    Індикатори електронні усіх типів

35    Інтерферометри контактні усіх типів

36    Інтерферометри лазерні

37    Камери Горяєва та Фукс-Розенталя

38    Катетометри типів КМ-6, КМ-8 та інші

39    Квадранти оптичні

40    Кільця вимірювальні

41    Кільця установочні

42    Колеса зубчасті

43    Компаратори типу ИЗА та аналогічні

44    Комплекти витратомірних вузлів (діафрагми, камери, патрубки, трубопроводи вимірювальні)

45    Кругломіри

46    Кутники повірочні 90° усіх типів

47    Кутоміри з цифровим відліком

48    Кутоміри усіх типів

49    Лінійки вимірювальні металеві

50    Лінійки повірочні типів ЛТ, ЛЧ, ЛД

51    Лінійки повірочні типів ШП, ШД, ШМ, ШМ-ТК, ШП-Х

52    Лінійки синусні

53    Лупи вимірювальні, шкали окулярні

54    Машини координатно-вимірювальні

55    Машини шкіромірні та площі текстильного полотна

56    Метри складні металеві та дерев’яні

57    Метроштоки для вимірювання рівня нафтопродуктів

58    Мікроінтерферометри типу МИИ та аналогічні

59    Мікрометри важільні усіх типів

60    Мікрометри з призматичними поверхнями

61    Мікрометри зі вставками

62    Мікрометри настільні

63    Мікрометри окулярні типу МОВ

64    Мікрометри типів МК, МКЦ, МЛ, МЛЦ, МП, МПЦ, МТ, МТЦ, МЗ, МЗЦ, МГ, МГЦ

65    Мікронівеліри

66    Мікроскопи вимірювальні універсальні типів УИМ21, УИМ23, ДИП та аналогічні

67    Мікроскопи відлікові

68    Мікроскопи інструментальні типів ММИ, БМИ та аналогічні

69    Мініметри широкошкальні

70    Міра призматична з трьома робочими кутами (МУСЛ)

71    Міри висоти нерівностей одноштрихові

72    Міри довжини кінцеві плоскопаралельні

73    Міри довжини штрихові (метр-компаратори)

74    Міри довжини штрихові усіх типів

75    Міри евольвентні середнього модуля

76    Міри кутові призматичні типів 1, 2 та 3

77    Міри кутові призматичні типу 4

78    Міри установочні усіх типів

79    Міри шорсткості з регулярним профілем

80    Нівеліри лазерні ротаційні

81    Нівеліри усіх типів

82    Ножі вимірювальні усіх типів

83    Нутроміри індикаторні з ціною поділки 0,001 та 0,002 мм

84    Нутроміри індикаторні з ціною поділки 0,01 мм

85    Нутроміри мікрометричні

86    Нутроміри мікрометричні триточкові усіх типів

87    Об’єкт-мікрометри усіх типів

88    Оптиметри вертикальні та горизонтальні усіх типів

89    Перетворювачі лінійних та кутових переміщень цифрові

90    Перетворювачі ультразвукові типу ПРИЗ та аналогічні

91    Периметри настільні

92    Планіметри полярні, пропорційні та корневі

93    Пластини плоскі скляні

94    Пластини плоскопаралельні скляні

95    Плити повірочні

96    Плоскоміри оптичні усіх типів

97    Призми повірочні та розмічувальні типів П1, П2 та П3

98    Приладдя до кінцевих мір (боковики радіусні, плоскопаралельні, розміточні та для креслення)

99           Прилади автоматизовані для повірки мір довжини кінцевих плоскопаралельних

100       Прилади вертикального проектування усіх типів

101       Прилади для визначення відхилення паралельності вимірювальних поверхонь мікрометрів типу ППМ та аналогічні

102       Прилади для визначення товщини ізоляції типу УКТ та аналогічні

103       Прилади для вимірювання внутрішніх та зовнішніх розмірів

104       Прилади для вимірювання довжини загальної нормалі

105       Прилади для вимірювання зубчастих коліс

106       Прилади для вимірювання координат точок кузова автомобіля

107       Прилади для вимірювання метеорологічної дальності видимості

108       Прилади для вимірювання напрямку зуба колеса зубчастого

109       Прилади для вимірювання параметрів  колеса зубчастого (зміщення вихідного контуру, товщина зуба зубчастого вінця, шаг зубчастого вінця)

110       Прилади для вимірювання параметрів зубчастого колеса (стаціонарні)

111       Прилади для вимірювання параметрів різьби типу РМ

112       Прилади для вимірювання параметрів шорсткості (профілометри-профілографи контактні)

113       Прилади для вимірювання товщини захисного шару бетону

114       Прилади для повірки вимірювальних голівок типу ППГ та аналогічні

115       Прилади для повірки індикаторів та нутромірів індикаторних

116       Прилади для повірки індикаторів типу ППИ та аналогічні

117       Прилади для повірки кутників повірочних

118       Прилади для повірки мір кутових типу КПУ 3

119       Прилади для повірки синусних лінійок типу АПСЛ та аналогічні

120       Прилади для повірки співвісності

121       Прилади для провірки автомобільних фар (в частині регулювання кута нахилу світлотіньової границі)

122       Прилади подільні кутовимірювальні, машини подільні круглі

123       Прилади світлового та тіньового перетину та мікроскопи вимірювальні растрові

124       Прилади ультразвукові для випробування будівельних матеріалів

125Прилади ультразвукові офтальмологічні та сканери параметрів ока усіх типів

126       Проектори вимірювальні усіх типів

127       Профілометр поверхні кочення колісної пари

128       Рейки дорожні універсальні

129       Рейки нівелірні усіх типів

130       Рівні електроні (інклінометри)

131       Рівні лазерні

132       Рівні та ампули для рівнів усіх типів

133       Ростоміри медичні

134       Світловіддалеміри

135       Системи лазерні для вимірювання геометричних параметрів типу СКБД та аналогічні, системи телевізійного контролю СТС-К-78П-1

136       Скоби важільні та індикаторні

137       Скоби вимірювальні колісної пари типу ИДК

138       Стенди для повірки (калібрування) колієвимірювальних шаблонів

139       Стійки та штативи для вимірювальних голівок

140       Стінкоміри та товщиноміри індикаторні

141       Столи промірні

142       Стрічки вимірювальні

143       Стрічки зразкові, рулетки вимірювальні, стрічки землемірні

144       Сфери та стекла пробні зразкові

145       Сферометри усіх типів

146       Тахеометри усіх типів (тільки кутомірна частина)

147       Теодоліти усіх типів

148       Товщиноміри контактні ультразвукові усіх типів

149       Товщиноміри покриття усіх типів

150       Тріщиноміри усіх типів

151       Труби візирні вимірювальні типу ППС та аналогічні

152       Установки автоколімаційні для повірки теодолітів та нівелірів

153       Установки інтерференційні для повірки пластин скляних типів ИФ 77, ИТ 100 та аналогічні

154       Шаблони колієвимірювальні вагонні усіх типів

155       Шкали з перехрестям типу ШК2

156       Шкали перетворювачів растрових вимірювальних

157       Штангенглибиноміри усіх типів

158       Штангенрейсмаси усіх типів

159       Штангенциркулі колійні типу ПШВ

160       Штангенциркулі усіх типів

161       Щупи та шаблони радіусні

2   Вимірювання механічних величин;

     

1        Акселерометри ударні

2        Анемометри

3        Апарати ультразвукові діагностичні доплерівські

4        Апаратура вібровимірювальна з фільтрами

5        Ваги безперервної дії

6        Ваги еталонні

7        Ваги лабораторні електронні

8        Ваги лабораторні загального призначення

9        Ваги спеціального призначення

10    Ваги торсійні

11    Вимірювачі вібрації цифрові

12    Вимірювачі деформації клейковини

13    Вимірювачі швидкості транспортних засобів дистанційні

14    Вібрографи

15    Віброметри

16    Віброперетворювачі

17    Генератори керуючі

18    Гирі еталонні та загального призначення

19    Гирі загального призначення

20    Гирі-рейтери

21    Грамометри

22    Датчики тензорезисторні силовимірювальні та ваговимірювальні

23    Динамометри еталонні

24    Динамометри загального призначення

25    Дозатори безперервної дії вагові автоматичні

26    Дозатори фасувальних машин

27    Засоби технічного діагностування гальмівних систем автомобілів

28    Засоби технічного діагностування двигунів і електрообладнання автомобілів

29    Засоби технічного діагностування двигунів та агрегатів трансмісії автомобілів

30    Засоби технічного діагностування коліс автомобілів

31    Засоби технічного діагностування паливної апаратури автомобілів

32    Засоби технічного діагностування рульового керування автомобілів

33    Засоби технічного діагностування світлотехнічних приладів автомобілів

34    Засоби технічного діагностування ходової частини автомобілів

35    Ключі моментні

36    Копри маятникові

37    Машини для випробувань металів на повзучість

38    Машини для випробувань металів на утомленість

39    Машини для статичних випробувань

40    Машини силовимірювальні еталонні

41    Міри твердості:

– Роквелла;

– Супер-Роквелла;

– Брінеля;

– Вікерса

42    Перетворювачі сили струнні

43    Преси гідравлічні для випробувань будівельних матеріалів

44    Прилади для визначення твердості лакофарбувальних покриттів

45    Прилади зважувальні автоматичні:

– ваги для сумарного обліку безперервної дії

– ваги для сумарного обліку дискретної дії (ваги бункерні для сумарного обліку)

– ваги для зважування розділених вантажів

– ваги платформні залізничні

– дозатори вагові дискретної дії

46    Прилади зважувальні автоматичні дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантаження на вісь

47    Прилади зважувальні неавтоматичні (ваги для статичного зважування усіх типів)

48    Прилади контролю параметрів ескалаторів

49    Пурки

50    Спідометри механічні та електричні

51    Стенди вібровипробувальні

52    Столики віброкалібрувальні

53    Строботахометри

54    Таксометри автомобільні усіх типів

55    Тахографи

56    Тахометри

57    Твердоміри Брінеля

58    Твердоміри Віккерса

59    Твердоміри Роквелла

60    Твердоміри Супер-Роквелла

61    Трубки напірні

62    Установки для повірки локомотивних швидкостемірів

63    Установки для повірки приладів контролю параметрів ескалаторів

64    Установки для повірки спідометрів

65    Установки для повірки таксометрів

66    Установки тахометричні

67    Швидкостеміри локомотивні механічні

 

3   Вимірювань параметрів потоків, витрат, об’єму речовин;

    

1        Автомати торгівельні

2        Автоцистерни калібровані усіх типів

3        Витратоміри змінного перепаду тиску та комплекси витратомірні

4        Дозатори:

– лабораторні електронні;

– об’ємні;

– піпеткові;

– поршневі;

– фасувальних машин

5        Канали вимірювальні параметрів витрати ВІС та АСК ТП

6        Колонки паливороздавальні скрапленого газу

7        Колонки паливороздавальні стиснутого газу

8        Колонки:

– мастилороздавальні;

– паливороздавальні

9        Коректори об'єму газу

10    Кухлі вимірювальні:

– металеві;

– скляні (у т.ч. міри місткості сервісні)

11    Лічильники рідини камерні

12    Лічильники, витратоміри газових середовищ (турбінні, крильчасті, вихрові, ультразвукові на базі контролерів та інші), ротаметри, реометри:

– продувний метод повірки;

– імітаційний метод повірки

13    Лічильники, витратоміри рідини (турбінні, крильчасті, вихрові, ультразвукові, індукційні та інші):

– проливний метод повірки;

– імітаційний метод повірки

14    Міри повної місткості (кеги)

15    Мірники еталонні

16    Мірники еталонні для скрапленого газу

17    Мірники технічні

18    Обчислювачі об'єму газу

19    Обчислювачі об'єму рідини

20    Перетворювачі вимірювальні рівня буйкові

21    Посуд мірний лабораторний скляний:

– еталонний;

– технічний

22    Резервуари горизонтальні та вертикальні циліндричні:

– геометричний метод;

– об’ємний метод

23    Спірометри, спірографи сухі та водяні, волюметри

24    Установки для повірки лічильників та витратомірів рідини

25    Установки для повірки ротаметрів, лічильників та витратомірів газу

4   Вимірювання тиску та розрідження (вакууму);

    

1        Барометри, вимірювачі атмосферного тиску

2        Вимірювачі артеріального тиску

3        Калібратори тиску цифрові універсальні:

– надлишкового;

– абсолютного

4        Канали вимірювальні тиску ВІС та АСК ТП

5        Мановакуумметри двохтрубні

6        Манометри та калібратори вантажопоршневі, задатчики тиску та інше

7        Манометри, вакуумметри, мановакуумметри деформаційні показуючі (електроконтактні, самопишучі, шинні, з контрольною стрілкою, кисневі та інші), компресіометри, тягоміри, напороміри, тягонапороміри та манометри, вакуумметри деформаційні зразкові з умовною шкалою

8        Мікроманометри

9        Перетворювачі тиску (абсолютного, надлишкового, гідростатичного), різниці тисків, тиску-вакууму, вакууму з уніфікованим вихідним сигналом, з НАRT-протоколом або іншим вихідним сигналом віддаленого доступу

10    Прилади вимірювальні з уніфікованим вхідним та вихідним сигналом

 

5   Вимірювань фізико-хімічного складу та властивостей речовин;

1        Аналізатори властивостей та вмісту компонентів у харчових продуктах (у тому числі зерні та продуктах його переробки)

2        Аналізатори концентрації компонентів в металах

3        Аналізатори концентрації компонентів в повітрі

4        Аналізатори концентрації компонентів в рідинах

5        Ареометри скляні

6        Вимірювачі температури точки роси

7        Віскозиметри динамічної в’язкості

8        Віскозиметри кінематичної в’язкості

9        Віскозиметри умовної в’язкості

10    Вологоміри вагові з інфрачервоним сушильним пристроєм

11    Вологоміри деревини

12    Газоаналізатори

13    Генератори хлор-повітряних сумішей

14    Гігрографи

15    Гігрометри

16    Гігрометри проточні

17    Електроди для потенціометричних вимірювань

18    Засоби вимірювання вологості зерна та продуктів його переробки

19    Зразки в’язкості рідин стандартні (рідини градуювальні)

20    Інтерферометри шахтні

21    Іономіри, рН-метри

22    Кондуктометри, солеміри

23    Полярографи та аналізатори полярографічні

24    Прилади для вимірювання густини рідин

25    Титратори

26    Установки газоаналітичні для повірки газоаналізаторів

27    Хроматографи газові та рідинні (з детекторами полуменево-іонізаційним, по теплопровідності, фотоіонізаційним, електроннозахопним, термоіонним, полуменево-фотометричним, спектрофотометричним,

діодно-матричним, спектрофлуоресцентним, рефрактометричним, кондуктометричним, електрохімічним та мас-спектрометричним)

6   Теплофізичних та температурних вимірювань;

1        Гігрометри психрометричні

2        Калібратори температури

3        Калориметри

4        Канали вимірювальні температури ВІС та АСК ТП

5        Перетворювачі термоелектричні

6        Пірометри інфрачервоного випромінювання, тепловізори

7        Прилади вторинні, перетворювачі вимірювальні, регулятори температури, калібратори багатофункціональні

8        Психрометри аспіраційні

9        Теплолічильники, теплообчислювачі

10    Термометри скляні, манометричні, біметалеві, цифрові

11    Термоперетворювачі опору

12    Установки для повірки та градуювання термоелектричних перетворювачів

 

7   Вимірювань часу та частоти;

     

1        Апаратура почасового обліку тривалості телефонних розмов абонентів АТС

2        Вимірювачі інтервалів часу

3        Годинники електронні, в т.ч. лічильники-накопичувачі часу напрацювання

4        Електросекундоміри

5        Калібратори інтервалів часу

6        Компаратори, приймачі сигналів еталонних частот, синхронометри

7        Лічильники імпульсів

8        Міри частоти

9        Подільники, помножувачі частоти

10    Пристрої вимірювання тривалості часових інтервалів,

в т.ч. у таксофонах

11    Секундоміри електронні

12    Секундоміри механічні та електромеханічні

8   Вимірювань електричних та магнітних величин;

     

1        Ампервольтметри електронні змінного струму

2        Амперметри та вольтметри змінного струму

3        Амперметри, вольтметри, ампервольтметри постійного струму

4        Апарати та компаратори для повірки вимірювальних трансформаторів

5        Ватметри та ватварметри

6        Веберметри

7        Вимірювачі магнітної індукції та магнітного потоку

8        Вимірювачі напруги дотику

9        Вимірювачі напруженості електростатичного поля

10    Вимірювачі напруженості:

– електричного поля;

– магнітного поля

11    Вимірювачі нестабільності та відношення напруг

12    Вимірювачі повного опору петлі фаза-нуль та часу відключення вимикачів диференційних

13    Вимірювачі показників якості електричної енергії:

– відхилення напруги, що установилось;

– коефіцієнт спотворення синусоїдальності кривої напруги;

– відхилення частоти;

– активна потужність змінного струму;

– реактивна потужність змінного струму

14    Вимірювачі струму короткого замикання

15    Вимірювачі щільності електричних зарядів

16    Вольтамперфазометри

17    Вольтметри електронні з приставками

18    Вольтметри цифрові універсальні та комбіновані постійного та змінного струму:

– напруга постійного струму;

– сила постійного струму;

– напруга змінного струму;

– сила змінного струму;

– електричний опір постійному струму

19    Вольтметри-електрометри цифрові

20    Гістерезиметри

21    Джерела живлення стабілізовані

22    Зразки стандартні магнітних матеріалів

23    Калібратори електричного опору

24    Калібратори електричної ємності

25    Калібратори сили та напруги змінного струму

26    Калібратори сили та напруги постійного струму

27    Канали вимірювальні АСКОЕ

28    Кіловольтметри, установки пробійні та вимірювачі високої напруги постійного та змінного струму

29    Кліщі струмовимірювальні постійного та змінного струму:

– напруга постійного струму;

– сила постійного струму;

– напруга змінного струму;

– сила змінного струму;

– електричний опір постійному струму;

– електрична ємність;

– активна потужність;

– частота

30    Компаратори напруги постійного струму

31    Компаратори опору

32    Комплекти вимірювальні

33    Лічильники електричної енергії

– однофазні;

– трифазні

34    Лічильники електричної енергії та лічильники-ватметри еталонні:

– однофазні;

– трифазні

35    Лічильники електричної енергії трифазні індукційні з перетворювачем імпульсів

36    Магазини опору (провідності) навантаження змінного струму

37    Мілітесламетри змінного струму

38    Міри електричного опору постійному струму багатозначні, кодокеровані та перехідні

39    Міри електричного опору постійному та змінному струму однозначні

40    Міри електричної ємності багатозначні

41    Міри електричної ємності однозначні

42    Міри електрорушійної сили

43    Міри електрорушійної сили термостатовані

44    Міри індуктивності та взаємної індуктивності одно- та багатозначні

45    Міри магнітної індукції постійного магнітного поля

46    Міри напруги постійного струму одно- та багатозначні

47    Міри опору постійному струму багатозначні

48    Міри опору постійному та змінному струму багатозначні

49    Міри-імітатори електричного опору

50    Мости змінного струму високовольтні

51    Мости змінного струму і вимірювачі індуктивності та електричної ємності

52    Мости кабельні

53    Мости постійного струму

54    Мультіметри цифрові:

– напруга постійного струму;

– напруга змінного струму;

– сила постійного струму;

– сила змінного струму;

– електричний опір;

– електрична ємність;

– індуктивність

55    Нановольтамперметри

56    Омметри, мегаомметри, тераомметри

57    Перетворювачі напруга – струм

58    Перетворювачі сили електричного струму, напруги, потужності одно- та трифазні:

– напруга постійного струму;

– сила постійного струму;

– напруга змінного струму;

– сила змінного струму;

– активна потужність;

– реактивна потужність

59    Подільники напруги постійного струму одно- та багатограничні до 1000 В

60    Потенціометри постійного струму

61    Прилади для повірки вольтметрів

62    Прилади комбіновані:

– напруга постійного струму;

– напруга змінного струму;

– сила постійного струму;

– сила змінного струму;

– електричний опір;

– електрична ємність

63    Прилади магнітної терапії

64    Прилади універсальні вимірювальні

65    Термоперетворювачі напруги

66    Трансформатори напруги одно- та трифазні:

– у ДП «Харківстандартметрологія»;

– на місцях експлуатації

67    Трансформатори струму

68    Установки для визначення характеристик магнітотвердих матеріалів

69    Установки для повірки вимірювачів параметрів магнітних полів змінного струму

70    Установки для повірки лічильників електричної енергії одно- та трифазні

71    Установки повірочні змінного струму однофазні

72    Установки повірочні змінного струму трифазні

73    Установки повірочні мостові та потенціометричні

74    Установки повірочні постійного струму

75    Фазометри

76    Шунти одно- та багатограничні

9   Радіоелектронних вимірювань;

    

1        Аналізатори спектра

2        Вимірювачі ємності, індуктивності

3        Вимірювачі коефіцієнта амплітудної модуляції та блоки до них

4        Вимірювачі коефіцієнта нелінійних спотворень

5        Вимірювачі коефіцієнта амплітудної і частотної модуляції комбіновані

6        Вимірювачі коефіцієнта шуму та генератори шуму низькочастотні

7        Вимірювачі коефіцієнту стоячої хвилі напруги (КСХН) панорамні коаксіальні і хвилеводні

8        Вимірювачі комплексних коефіцієнтів передачі

9        Вимірювачі нестабільності та відношення напруги, перетворювачі напруги

10    Вимірювачі параметрів електронно-вакуумних та напівпровідникових приладів

11    Вимірювачі параметрів ліній передачі

12    Вольтметри аналогові та універсальні

13    Вольтметри діодні компенсаційні

14    Вольтметри імпульсні аналогові і цифрові

15    Вольтметри селективні, підсилювачі селективні

16    Генератори імпульсів

17    Генератори перепадів напруги, генератори випробувальних імпульсів, калібратори осцилографів

18    Генератори сигналів (спеціальної) складної форми

19    Генератори сигналів вимірювальні

20    Генератори телевізійні

21    Еквіваленти мережі

22    Електроенцефалографи

23    Електрокардіографи, електрокардіоскопи, монітори медичні
24    Електроміографи

25    Калібратори фазового зсуву

26    Мікровольтметри селективні, вимірювачі радіозавад

27    Мости термісторні

28    Осцилографи універсальні, запам'ятовуючі, спеціальні, стробоскопічні, швидкісні та блоки змінні до них

29    Осцилографи цифрові, багатофункціональні,

осцилографи-мультиметри

30    Підсилювачі вимірювальні низької та високої частоти

31    Покажчики і генератори рівня, візометри, псофометри

32    Приймачі вимірювальні

33    Прилади для дослідження АЧХ низькочастотні та високочастотні

34    Пульсоксиметри та канали пульсоксиметричні моніторів медичних

35    Реографи

36    Установки для повірки атенюаторів

37    Установки для повірки вольтметрів

38    Установки, комплекси імпульсні

39    Фазометри електронні

10 Вимірювань акустичних величин;

    

1        Аудіометри

2        Джерела шуму еталонні

3        Калібратори звукового тиску

4        Луноенцефалографи

5        Магнітофони вимірювальні

6        Мікрофони вимірювальні

7        Монітори фітальні

8        Пістонфони

9        Самописці рівня

10    Фільтри вузькосмугові

11    Фільтри октавні та третьоктавні

12    Шумовіброінтегратори

13    Шумоміри

11 Оптичних та оптико-фізичних вимірювань;

     

1        Авторефкератометри

2        Аналізатори агрегації тромбоцитів

3        Аналізатори імуноферментні

4        Аналізатори рідини флюорометричні

5        Вимірювачі білості борошна

6        Гемоглобінометри

7        Гемокоагулометри турбідиметричні

8        Денситометри

9        Димоміри

10    Діоптриметри автоматичні усіх типів

11    Діоптриметри візуальні усіх типів

12    Лампи світловимірювальні СИП

13    Лампи світловимірювальні СИС

14    Лінії для визначення цукристості напівавтоматичні

15    Лінійки скіаскопічні

16    Люксметри усіх типів

17    Набори пробних окулярних лінз та призм

18    Офтальмометри

19    Поляриметри, цукрометри

20    Полярископи-поляриметри

21    Рефрактометри Аббе, Пульфриха

22    Рефрактометри автоматичні

23    Спектрометри інфрачервоні (ІЧ – Фур’є спектрометри)

24    Спектрометри рентгено-флюоресцентні та оптичні емісійні

25    Спектрофотометри атомно-абсорбційні

26    Спектрофотометри в ультрафіолетовому, видимому та ближньому інфрачервоному спектрі

27    Фотоелектроколориметри

28    Фотометри

29    Фотометри медичні аналітичні

30    Фотометри полуменеві

31    Фотометри фотоелектричні

12 Вимірювань характеристик іонізуючих випромінювань та ядерних констант;

 

13 Вимірювань що застосовуються в медицині;

 

14 Вимірювань що застосовуються в авіації та космонавтиці;

 

15 Вимірювань спеціального призначення.Создан 08 фев 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
Дата и часы